FACTS ABOUT ปลอดภัย100% REVEALED

Facts About ปลอดภัย100% Revealed

Facts About ปลอดภัย100% Revealed

Blog Article

เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เหมาะกับคุณ

บล็อกแอปที่อาจเป็นอันตรายในโทรศัพท์

ข้อความจากคนที่ไม่รู้จักอาจเป็นข้อความที่น่าสงสัย และถึงแม้จะเป็นการสื่อสารจากบุคคลที่คุณไว้ใจ เช่น ธนาคาร ก็อาจเป็นการแอบอ้างได้เช่นกัน อย่าตอบอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือหน้าต่างป๊อปอัปที่น่าสงสัยที่ขอข้อมูลส่วนบุคคล อย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยหรือป้อนข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจที่น่าสงสัยโดยเด็ดขาด หากมีการขอรับบริจาคขององค์กรการกุศล ให้ไปที่เว็บไซต์ขององค์กรนั้นโดยตรงเพื่อบริจาคแทนการคลิกลิงก์ที่มีการส่งมา

เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้รับการแจ้งเตือนว่าแอปพลิชันของเราถูกโปรโมทในทางที่ผิด จากผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สาม ในรูปแบบของการเปลี่ยนเส้นทางเว็บไซต์, คูปองปลอม และเกมส์ปลอม ซึ่งรูปแบบการโฆษณาเหล่านี้ถูกโปรโมทโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเรา และเราขอประณามการกระทำดังกล่าว

ความก้าวหน้าด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลาซาด้า แอปพลิเคชัน และ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยวิธีจัดการข้อมูลที่มีความรับผิดชอบ

เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เหมาะกับคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยวิธีจัดการข้อมูลที่มีความรับผิดชอบ

Also I do not enjoy the transport deal with shifting again to default upon checkout Though I specified a unique handle when introducing to cart, needed to terminate an get, and now I have to watch for the money for being refunded to reorder. Waste of time.

We apologize to the inconvenience you have knowledgeable. To solve the login and deal with troubles, remember to consider uninstalling and reinstalling the app, making certain it's all required permissions. Thank you for the suggestions.

ที่เราช่วยให้คุณปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ตรวจสอบรหัสผ่านเพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัย

We're definitely sorry to hear about your disheartening encounter. We fully grasp the influence of application efficiency challenges in your browsing encounter. Remember to arrive at out to our help staff so we can deal with these troubles and attempt to enhance your foreseeable future interactions. Your feed-back is valuable jokerslotz999 to us.

การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ใช้งานง่าย

ระวังกลโกงทางอีเมลหรือการขอข้อมูลส่วนบุคคล

Report this page